• O projekcie

    • Nasz międzynarodowy projekt został zaakceptowany w ramach europejskiego programu Erasmus Plus  Akcja KA 229  Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Podczas dwóch lat trwania konkursu będziemy współpracować z czterema państwami. Koordynatorem  całego  projektu  jest szkoła ze Słowenii.

     "Circular economy for future community: reduce, reuse, recycle" 2020 – 2022
     Państwa biorące udział w projekcie:

     WŁOCHY, POLSKA, SŁOWENIA, FINLANDIA, NIEMCY

     Tematyka  naszego projektu jest kluczowym tematem w dzisiejszych czasach 
      Gospodarka o obiegu zamkniętym: redukcja, ponowne użycie, recykling.

     Projekt ma na celu poszerzenie  wiedzy na temat ochrony środowiska i wdrażania umiejętności, które są potrzebne aby zapewnić odpowiednie warunki życia, łączyć edukację z myśleniem o ekologii. Zwrócimy uwagę na poszanowanie środowiska i odpowiedzialne zachowania  w kierunku redukcji i recyklingu odpadów, zrównoważonej produkcji żywności, nowych biomateriałów, energii odnawialnej, zasobów naturalnych, ponownego wykorzystania odzieży, wody i odpadów.

     Realizując projekt będziemy promować gospodarkę o obiegu zamkniętym, będziemy wdrażać nowe strategie, nauczymy się wykorzystywać  technologie  w celu poprawy i zachowania czystego środowiska.

     Aneta Kobosz
     Koordynator programu

    • Archiwum działań

    • Archiwum działań w ramach projektu "Circular economy for future community: reduce, reuse, recycle" od grudnia 2020 r. do kwietnia 2022 r. znajduje się na stronie archiwalnej: [link]

    • Welcome to Poland - Erasmus+

    • W dniach 21 - 25 listopada 2022 r. gościliśmy uczestników projektu Erasmus+ z Włoch, Słowenii, Finlandii i Niemiec. Zapraszamy do galerii zdjęć z oficjalnego powitania Gości, które odbyło się w naszej szkole 22 listopada [link]

    • Wizyta uczniów i nauczycieli w Słowenii - luty 2023

    • Kolejna wizyta w ramach projektu Erasmus+ za nami. Uczniowie oraz nauczyciele odwiedzili kolejną szkołę, z którą wspólnie realizowany jest projekt. Tym razem ze Słowenii.

     Uczniowie przygotowali na tę okazję prezentacje i swoje projekty.
     Dzielili się wiedzą i pomysłami na warsztatach, a wszystko pod ogólnym hasłem zarządzanie odpadami, przetwarzanie. Nie zabrakło również czasu na zwiedzanie.
     Link do galerii [link]