• Inspektor Ochrony Danych

   • Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

     

    Inspektor Ochrony Danych Osobowych
    Szkoły Podstawowej nr 360 im. Polskich Noblistek
    w Warszawie
    Sebastian Kępka

    e-mail: iod.ursus@edukompetencje.pl

    Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

    podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

    1) Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

    2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781).

    3) Zarządzenie nr 7/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 360 im. Polskich Noblistek w Warszawie z dnia 27.10.2023 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 • Galeria zdjęć

   brak danych