• Rekrutacja po szkole podstawowej

    • Informacje dla uczniów klas ósmych związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025


     Elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpostawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę:
     https://warszawa.edu.com.pl

     System zostaje uruchomiony zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
     Harmonogram rekrutacji:  [link]
     Loginy i hasła dla uczniów klasy ósmej zostaną przekazane przed tym terminem, ale nie później niż do 12 maja.


     Przydatne linki:

     • Biuro Edukacji/rekrutacja [link]
     • Kuratorium Oświaty/rekrutacja do szkół [link]

     • Ważna informacja
      Kandydaci, którzy na swojej liście wybrali klasę wstępną, oddział dwujęzyczny, międzynarodowy, sportowy, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz taki, w którym wymagany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych niezależnie od miejsca umieszczenia oddziału na liście preferencji składają wniosek w szkole pierwszego wyboru w terminie od 15 maja do 29 maja do godz. 15.00. Po tym terminie kandydat nie będzie mógł dodać na listę preferencji ww. oddziałów.
      Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów kandydaci mogą składać osobiście lub elektronicznie.

     • Zeszłoroczna (2023/24) punktacja w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych [wkrótce]

     • Wykaz konkursów i olimpiad [link]

     • „Wybierz szkołę dla siebie” – informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 [link]

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych