• Rekrutacja do klasy pierwszej

    • Na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy znajdą Państwo harmonogram, zasady oraz kryteria rekrutacji:

     Rekrutacja do szkół podstawowych [link]

     ETAPY REKRUTACJI DO KLASY I Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM EDUKACJI MUZYCZNEJ
     na rok szkolny 2023/2024

     Szkoła Podstawowa nr 360 w Warszawie planuje utworzenie od 1 września 2023 r. klasę I z rozszerzonym programem edukacji muzycznej. Do klasy mogą być przyjęte dzieci uczestniczące w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z zasadami rekrutacji m.st. Warszawy.
     Prosimy rodziców o rozważenie możliwości uczestniczenia dziecka w twórczych zajęciach artystycznych.

     Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Programem rozszerzonym z zakresu muzyki w klasie I” oraz z „Etapami rekrutacji do klasy z rozszerzonym programem edukacji muzycznej na rok szkolny 2023/2024”.

     • Program rozszerzony z zakresu muzyki w klasie I [Plik PDF]
     • Wniosek rodzica o ustalenie terminu badania predyspozycji muzycznych [Plik PDF]
     • Etapy rekrutacji [Plik PDF

     Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.


     Plany edukacyjne na rok szkolny 2023/2024

     Klasy Ia, IIa, IIIa z rozszerzonym programem edukacji muzycznej. 

     Gimnastyka korekcyjna dla najmłodszych.

     Zajęcia muzyczne dla uczniów uzdolnionych.

     Zajęcia szachowe dla dzieci w różnym wieku.

     Projekty i innowacje pedagogiczne realizowane w wielu klasach I – VIII oraz w oddziałach przedszkolnych.

     Dodatkowe zajęcia z matematyki w klasach IV, V, VII, i VIII.

     Zajęcia sportowe: piłka siatkowa, koszykowa.

     W świetlicy szkolnej, w ramach innowacji „Koło Wiedzy”, oferujemy rozwijające zajęcia artystyczne, sportowe i przedmiotowe.

     Motywujemy uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach.

     Historia naszej szkoły jest krótka, ale możemy poszczycić się wieloma sukcesami, które uczniowie Szkoły Podstawowej nr 360 odnieśli na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

     Nasze sukcesy:

     • Rok szkolny 2021/2022 [link]
     • Rok szkolny 2020/2021 [link]
     • Rok szkolny 2019/2020 [link]
     • Rok szkolny 2018/2019 [link]

     W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu Erasmus+. Przez dwa lata trwania projektu wraz z uczniami ze szkół z Włoch, Słowenii, Finlandii i Niemiec będziemy zajmować się tematem: Gospodarka o obiegu zamkniętym: redukcja, ponowne użycie, recykling.

     W roku szkolnym 2021/2022, po czteroletniej realizacji programu Urzędu Ochrony Danych Osobowych "Twoje dane - Twoja sprawa" Szkoła Podstawowa nr 360 jako pierwsza szkoła podstawowa w Warszawie zdobyła nagrodę główną Prezesa UODO: "Złote Pióro Programu". Link do galerii z uroczystości wręczenia Złotego Pióra Programu [link]

     Jesteśmy dumni z wyników osiąganych przez naszych absolwentów na egzaminie gimnazjalnym.